Selamat Hari Paskah

Filipi‬ ‭3‬:‭10‬ ‭‭‭“Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya,”‭‭‭‭Selamat Hari Paskah kami ucapkan kepada umat Kristiani. …

Selamat Memperinganti Hari Jumat Agung

🕊Yohanes 3:16🕊“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.” Selamat …

Word Down Syndrome

“Embracing uniqueness, empowering diversity, and dispersing love. Happy World Down Syndrome Day!” Setiap tanggal 21 Maret, kita merayakan keunikan, kecerdasan, dan cinta yang mereka bawa ke dalam dunia ini. Mari …